Bởi {0}
logo
Caoxian Shuanglong Arts&crafts Plant
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Nhà chim bằng gỗ/Đồ nội thất bằng gỗ/trang trí ngày lễ bằng gỗ/Đồ chơi bằng gỗ/khung ảnh bằng gỗ/Thớt gỗ; hộp gỗ/khay gỗ/THÙNG GỖ/giá đỡ gỗ/Xô gỗ/Giấy Thủ Công/thủ công PU/thủ công da, hộp gỗ
Thứ tự xếp hạng1 phổ biến nhất trong Gỗ Thủ Công, Hộp Gỗ Và Tường Dấu HiệuOn-site material inspectionOEM for well-known brandsSocially responsibleOffline trade shows attended(3times)

bởi {0}